onsdag 23 november 2016

Busstrafik för alla stadsbor

I tisdagens tidning skriver boende på Odalgården om hur svårt det är för dem att kunna åka med stadsbussen eftersom den sedan ett par år tillbaka inte längre går längs med (gamla) Godbyvägen. Visserligen stannar bussarna till och från Godby vid er närmaste hållplats, men turtätheten är rätt gles och det är ett långt uppehåll mitt på dagen.

Detta är förstås mycket olyckligt. Inom mitt parti, socialdemokraterna, har vi arbetat hårt för en bättre busstrafik, men tyvärr inte fått gehör. Ert exempel visar att det var bra med avgiftsfri buss eftersom stadsbussen då hann med en längre rutt med fler hållplatser på samma tid (ingen tidsåtgång för att ta betalt).

En vettig kollektivtrafik i Mariehamn måste få kosta mer än idag, för som ni skriver, man ska tänka på er som är gamla. Jag bor själv på Godbyvägen så jag förstår ert problem med att ta er med rullator till en busshållplats som är flera hundra meter bort, inte minst vintertid.

De äldre på Åland, inte bara i staden, skulle behöva få tillgång till en servicelinje, en anropsstyrd mindre buss som är anpassad för människor som har någon form av funktionshinder. Detta talade jag för i en av landskapsregeringen utsedd referensgrupp för kollektivtrafik som jag satt i under förra mandatperioden.

Jag tänker inte ge mig när det gäller detta. Som ledamot i infrastrukturnämnden och förste ersättare i socialdemokraternas stadsfullmäktigegrupp ska jag göra vad jag kan för att argumentera för er sak och lägga förslag på förbättringar så fort som möjligt. Busstrafiken ska vara till för alla Mariehamnare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar